Atest, Aprobata, Deklaracja zgodności

KMK Gips ...i wszystko jasne

Siedziba: 97-360 Kamieńsk, ul. Wojska Polskiego 21, tel./fax 044 681 75 94 e-mail: kmkgips@kmkgips.pl

Gips budowlany

Półwodny siarczan wapnia.

Stosowany do:

  • drobnych napraw ścian i sufitów
  • mocowania przewodów elektrycznych
  • prac sztukatorskich
  • prac modelarskich

Czasy wiązania:
początek wiązania: ≤ 5 min.
koniec wiązania: ≥ 15 min.
opakowania: 20kg, 5kg, 2kg